Nový (školní) skautský rok

Za celý 4. oddíl Vám chceme popřát mnoho zdarů v dalším školním roce a moc se na Vás všechny těšíme na prvních zářijových schůzkách a to v pátek 16.9.2016 v 17:00 na skautské klubovně